taketv.net
 • taketv @ youtube
 • taketv @ facebook
 • taketv @ twitter
LIVESTREAMS
 • 16.04. 17:00 Uhr
  ATC Axiom vs Mill
 • 16.04. 19:00 Uhr
  EPS Playoffs Group B
 • 17.04. 16:00 Uhr
  ATC mYinsanity vs Axiom
 • 18.04. 18:00 Uhr
  TaKeTV Hearthstone…
 • 19.04. 14:00 Uhr
  TaKeTV Hearthstone…