taketv.net
 • taketv @ youtube
 • taketv @ facebook
 • taketv @ twitter
LIVESTREAMS
 • 29.08. 16:30 Uhr
  Sc2 - IEM Toronto
 • 30.08. 01:00 Uhr
  Sc2 - Subgames
 • 30.08. 16:30 Uhr
  Sc2 - IEM Toronto
 • 31.08. 01:00 Uhr
  Sc2 - Subgames
 • 31.08. 16:00 Uhr
  Sc2 - IEM Toronto
USER STREAMS