taketv.net
 • taketv @ youtube
 • taketv @ facebook
 • taketv @ twitter
LIVESTREAMS
 • 27.03. 20:00 Uhr
  SC2 - 2v2 Kappa…
 • 28.03. 20:00 Uhr
  SC2 - 2v2 Kappa…
 • 29.03. 21:00 Uhr
  SC2 - 2v2 Kappa…
USER STREAMS
GALLERY